Locutora Aparecida Faustino
Locutora do Programa Maranata